Osvedčenie - §22 Vyhlášky - odborná spôsobilosť elektrotechnika, elektrické zariadenie do 1000 V objekty typu A, bleskozvody

© 2014 - 2023 V.I.P. ELEKTRO s.r.o.

© 2014 - 2023 V.I.P. ELEKTRO s.r.o.

Osvedčenie,§22 Vyhlášky-odborná spôsobilosť elektrotechnika
WWW.VIPELEKTRO.SK

© 2014 - 2023 V.I.P. ELEKTRO s.r.o.