Osvedčenie revízny technik RT v rozsahu E2A - technické zariadenia elektrické s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu, paragraf 24

© 2014 - 2024 V.I.P. ELEKTRO s.r.o.

© 2014 - 2024 V.I.P. ELEKTRO s.r.o.

Osvedčenie revízny technik RT - paragraf 24
WWW.VIPELEKTRO.SK

© 2014 - 2024 V.I.P. ELEKTRO s.r.o.