Nesprávna montáž bleskozvodu - príliš malý prechodový oblúk

© 2014 - 2024 V.I.P. ELEKTRO s.r.o.

© 2014 - 2024 V.I.P. ELEKTRO s.r.o.

Bleskozvod zabudovaný v stene - výstup zo steny Bleskozvod zabudovaný v stene, montáž - spoj zem - stena Bleskozvod zabudovaný v stene, montáž - spoj zem - stena Bleskozvod zabudovaný v stene - výstup zo steny
Nesprávna montáž bleskozvodu - príliš malý prechodový oblúk
WWW.VIPELEKTRO.SK

© 2014 - 2024 V.I.P. ELEKTRO s.r.o.