Inštalácia, hrubá montáž - dátové káble v ochrannej VRM trubke - novostavba

© 2014 - 2023 V.I.P. ELEKTRO s.r.o.

© 2014 - 2023 V.I.P. ELEKTRO s.r.o.

Elektroinštalácia - slaboprúd, dátové káble, ochranné VRM trubky, frézovaná drážka v stene Hrubá inštalácia - montáž dátové káble FTP, bezpečnostné ochranné FXP TURBO trubky Hrubá inštalácia - montáž dátové káble FTP, bezpečnostné ochranné FXP TURBO trubky Elektroinštalácia - slaboprúd, dátové káble, ochranné VRM trubky, frézovaná drážka v stene
Inštalácia, hrubá montáž - dátové káble v ochrannej VRM trubke - novostavba
WWW.VIPELEKTRO.SK

© 2014 - 2023 V.I.P. ELEKTRO s.r.o.