V.I.P. ELEKTRO s.r.o. - LOXONE GOLD PARTNER Bezpečnostný SSL certifikát POSITIVE SSL - Comodo Montáž alarmu Jablotron 100 ALERT vipelektro_sk_na_facebook_com vipelektro_sk_na_twitter_com vipelektro_sk_na_instagram_com

Top produkt - Jablotron 100

Montáž inštalácia alarmu Jablotron 100
Certifikácia « Bezpečnostný projekt kamerových systémov

Bezpečnostný projekt pre informačné a kamerové systémy od firmy EUROTRADING s.r.o.

Vzhľadom na dôležitosť bezpečnostného projektu pre kamerové systémy, ktoré V.I.P ELEKTRO realizuje pre svojich klientov, sme sa rozhodli návštevníkom našich webstránok túto tému viac priblížiť.

1-ho júla 2013 nadobudol účinnosť zákon číslo 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a následne 15-ho apríla 2014 vstúpila do platnosti jeho prvá novela zákon číslo 84/2014 Z.z.. Dovtedy bol v platnosti zákon číslo 428 z roku 2002, ktorý bol menej prísny a obsahoval menej povinností pre prevádzkovateľa (subjekt spracovávajúci osobné údaje.) Medzi najvýznamnejšie zmeny, ktorý nový zákon priniesol, patria najmä vysoké pokuty od 300,- EUR do 200 000,- EUR za nedodržanie zákonných povinností. Jednou z najdôležitejších povinností je mať vypracovaný bezpečnostný projekt (v prípade, že ho nemáte, úrad musí udeliť pokutu od 1 000,- EUR). V situácii, keď prevádzkovateľovi spracováva osobné údaje tretia strana (sprostredkovateľ), v takomto prípade sa vyžaduje písomná zmluva medzi nimi, ktorej obsah sa presne definuje v zákone (povinnosť do 1-ho júla 2015).

Nová legislatíva v oblasti ochrany osobných údajov prináša významné zmeny aj prevádzkovateľom kamerových systémov, ktoré zaznamenávajú osoby na verejnom priestranstve, alebo osoby vo vlastných priestoroch firmy. V oboch prípadoch sa jedná o informačný systém, a je nutné mať vypracovaný bezpečnostný projekt.

Táto obligatórna povinnosť mať vypracovanú bezpečnostnú smernicu alebo bezpečnostný projekt spolu s hrozbou vysokej pokuty, spôsobila doslova zahltenie reklamnej plochy www.google.sk na vyhľadávanú frázu "bezpečnostný projekt vzor" ponukami od desiatok rôznych firiem. Väčšina z nich sa prezentuje ako "odborník" na vypracovanie bezpečnostného projektu, alebo dokonca Vám bezpečnostný projekt doslova predávajú ako hotové riešenie "v krabici", za ktoré stačí už len zaplatiť, doplniť pár mien, odborných slov, čísiel a potom už len uložiť do poličky vo Vašej kancelárii. Konkurencia je obvykle výhodná pre zákazníka, avšak nie vždy to musí byť pravidlom. Najmä ak zohľadníte fakt, že zákon NEDEFINUJE, kto vlastne môže vypracovanie bezpečnostného projektu (smerníc, základnej dokumentácie) vypracovávať pre prevádzkovateľov. Ďaľším problémom týchto "špičkových odborníkov" na bezpečnostný projekt je fakt, že ku dňu 11-ho marca 2015, kedy sme tento článok vypracovali, mala väčšina z nich neaktuálne údaje na svojich webstránkach.

Medzi najväčšie nástrahy pre zákazníka, prevádzkovateľa, ktorý nutne potrebuje pre chod svojej firmy spracovávať osobné údaje a potrebuje bezpečnostné projekty pre svoje informačné systémy, je jednoznačne povrchný a neprofesionálny prístup, žiaľ mnohých firiem, ktorých ponuky v týchto mesiacoch doslova zaplavili internet. V praxi sa často stáva, že zákazník v snahe ušetriť peňažné prostriedky pre svoju firmu, sa pokúša získať vzor bezpečnostného projektu / smerníc zadarmo z "internetu". Veľmi často tak skončí na stránkach firiem, ktoré ponúkajú už vypracované vzory bezpečnostných projektov a nakoniec zákazník zisťuje, že je predsa len nutné zaň zaplatiť. V takomto prípade môže mať prevádzkovateľ falošný pocit bezpečia, ktorý mu môže vydržať do prvej kontroly z úradu a potom zistí, že síce zaplatil a aj niečo má vypracované, ale pokuta mu aj tak reálne hrozí.

Mnoho firiem ponúka neúplný bezpečnostný projekt. V takomto prípade zákazník sám musí dopĺňať dokumentáciu, a pri ktorom chýbajú často tie najdôležitejšie dokumenty, ktoré si od Vás Úrad na ochranu osobných údajov pri prípadnej kontrole bude žiadať ako prvé! Naša rada znie: "Vyhýbajte sa ponukám, ktoré sa pohybujú v rádoch desiatok EUR." Cena za profesionálne vypracovanie kompletného bezpečnostného projektu sa pohybuje v rádoch stoviek EUR (nakoľko seriózna firma za projekt ručí a pokuty sa možu vyšplhať až do 200 000,- EUR).

Medzi najbežnejšiu mylnú predstavu zákazníka patrí presvedčenie, že BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT JE LEN "PRÁVNICKÁ SLOHOVÁ PRÁCA VYTLAČENÁ NA NIEKOĽKO A4-IEK FONTOM ARIAL S VEĽKOSŤOU 12 A VIAC". Pravdou je, že BEZPEČNOSTNÝ PROJEKT JE VLASTNE - A U D I T. Dobrá firma si od Vás vyžiada podklady a položí Vám kvantum otázok, predtým než sa do vypracovania bezpečnostného projektu vôbec pustí. Často však bude zo strany dobrej firmy nutná návšteva priamo vo Vašej spoločnosti, v priestoroch kde sa informačný systém nachádza!

Náš montážny tím V.I.P. ELEKTRO si zakladá na dobrom mene a čestnom prístupe ku zákazníkom. Pre nás je Vaša spokojnosť mimoriadne dôležitá, veď napokon práve vy nás posúvate ďalej svojimi odporúčaniami. Viac než dve tretiny našich zákaziek získavame na základe odporúčaní od spokojných klientov. A práve preto sme sa rozhodli urobiť si vlastný prieskum, a nájsť tú najlepšiu firmu pre Vás, ktorí potrebujú v niektorých prípadoch mať vypracovaný bezpečnostný projekt pre kamerové systémy. Po mnohých telefónnych rozhovoroch a emailoch sme sa rozhodli pre spoluprácu s firmou EUROTRADING s.r.o., ktorá prevádzkuje svoje stránky na adrese www.zakon122.sk

Bezpečnostný projekt pre kamerové systémy

Firma patrí medzi špičku v tejto oblasti. Jej zákazníci sú organizácie zo štátnej správy ako aj svetoznáme firmy pôsobiace aj na Slovensku. Pôsobí v obore viac ako 10 rokov a počet jej klientov sa počíta v tisíckach. Pre náš montážny tím však boli podstatné tri hlavné kritériá, pre ktoré sme sa rozhodli s firmou EUROTRADING s.r.o. spolupracovať.

• Prijateľná cena pre našich klientov - zľava pre Vás na základe našej spolupráce so spoločnosťou EUROTRADING s.r.o. **
• Poistenie klientov až do výšky 60 000,- EUR v spoločnosti ALLIANZ
• Súčinnosť pri prípadnej kontrole z Úradu na ochranu osobných údajov *

* - v prípade kontroly z Úradu na ochranu osobných údajov je potrebné v snahe o zabezpečenie 100%-ho stavu Vášho bezpečnostného projektu a všetkých relevantných dokumentov, aby ste v čo najkratšom čase kontaktovali firmu EUROTRADING s.r.o. Pracovník firmy s Vami skontroluje celý bezpečnostný projekt. (nakoľko od vypracovania projektu mohlo ubehnúť mnoho času a niektoré záležitosti v oblasti ochrany osobných údajov môžu byť už neaktuálne) a v prípade nutných zmien navrhne riešenie pre ich zosúladenie so zákonom. Pri kamerových systémoch môžete časom zmeniť napríklad počet kamier, zmeniť uhol snímania, prípadne problémom môžu byť neaktuálne údaje o poverenom zamestnancovi a podobne.

** - pre uplatnenie prvotnej zľavy z ceny za vypracovanie bezpečnostného projektu prosím použite náš referenčný kód:

VIPEL

Zložkou v cene za bezpečnostný projekt i po uplatnení zľavy je marketingový poplatok pre V.I.P. ELEKTRO od spoločnosti EUROTRADING s.r.o., ktorý je súčasťou zavedenej obchodnej politiky firmy pre obchodných partnerov. Tento poplatok sa pohybuje od niekoľkých EUR až po niekoľko desiatok EUR (závisí od ceny za bezpečnostný projekt). Tento poplatok, ktorý obdržíme od firmy EUROTRADING s.r.o., je vrátený klientom V.I.P. ELEKTRO vo forme bezplatnej ročnej revízie kamerových systémov alebo výmenou za inú servisnú/montážnu službu podľa požiadaviek klienta. Touto formou zabezpečujeme najlepšiu cenu pre klientov V.I.P. ELEKTRO a zároveň sa snažíme zabraňovať zneužívaniu nášho referenčného kódu pre dodatočné zľavy z cien, ktoré by mohli poškodzovať iných obchodných partnerov spoločnosti EUROTRADING s.r.o. .

Spolupracujeme

Jablotron vipelektro partner

Loxone VIP ELEKTRO sro gold partner

Infinity vipelektro partner

Hagard Hal vipelektro partner

Bezpečnostný projekt kamerové systémy

www.iwon.sk Eshop Železiarstvo